slogan fanainga

Fanainga ho an'ny fiarahamonim-pirenena sahy sy mandray andraikitra amin'ny fandrosoana maharitra sy miaty eto Madagasikara

--- Osc mpiara-dia nahazo tan-tsoroka

Osc izay efa nahavita namaritra ny vinany ka miara-miasa manokana amin'ny Fanainga amin'ny fanatanterahana ny asa.

--- Hetsika voatohana ara-bola

Hetsika vokatry ny paikady manokan'ny OSC ka nahazo tohana ara-bola avy amin'ny Fanainga

--- Tohana ara-bola nomena

Vola nomena hanatanterahana asa
(Lavitrisa Ariary)

Ireo Osc mpiara-dia

Fanainga dia manjohy sy manohana ireo Vondron’ny fiarahamonim-pirenena ho amin’ny fandrosoana

( domaine )

( domaine )

( domaine )

( domaine )

Vavolombelona

Mijoro vavolombelona ireo mpikambana sy mpahazo tombotsoa.

Créer des conditions favorables pour que les Oscs puissent jouer leurs rôles vers le développement durable et équitable à Madagascar

Ireo vaovao farany

Araho ny vaovao farany momba ny hetsiky ny vondron’ny fiarahamonim-pirenena

Ireo vaovao an-tsary

Araho ny vaovao momba ny hetsika ataon’ny Fanainga sy ireo Osc mpiara-dia aminy

Tanterahin'ny

Tantaran'ny Fanainga

En 2013, constatant la place que la société civile occupe déjà de fait dans le paysage malgache, l’Union Européenne lance le programme DINIKA …

Tohanan'ny

Logo Fanainga