Our area of operation and regional offices

Fanainga+ supports CSOs in 7 regions of Madagascar: DIANA, Analanjirofo, Analamanga, Vakinankaratra, Haute-Matsiatra, Atsimo-Andrefana and Anôsy.